Meniny má: Drahomír
Cirkevný kalendár: Preblahoslavená Panna Mária Karmelská

Informácie o Farnosti Veľký Lapáš

     Farnosť Veľký Lapáš vytvárajú v súčasnosti obce: farská obec Veľký Lapáš a filiálne obce Golianovo a Malý Lapáš.

     Farnosť Veľký Lapáš bola zriadená v roku 1767 a zasvätená Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie.

     Najskôr patrila do Ostrihomského arcibiskupstva, neskôr do Trnavskej a Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy a od 14. 2. 2008 patrí do Nitrianskej diecézy, do Dekanátu Vráble.

     Počet duší vo farnosti k 31. 12. 2018 tvorí prihlásených 1.679 obyvateľov vo Veľkom Lapáši, v Golianove 1.816 obyvateľov a v Malom Lapáši 1.006 obyvateľov, čo spolu vytvára počet 4.501 obyvateľov prihlásených v evidencii obcí s trvalým pobytom.
 
Kostoly:
Farský kostol vo Veľkom Lapáši Nepoškvrneného Počatia Panny Márie z r. 1700
     Výročný deň posviacky kostola: 14. november
     Výročná celodenná poklona: 20. február
 
Filiálny kostol v Golianove Krista Kráľa z r. 1937
Filiálny kostol v Malom Lapáši sv. Martina z r. 1968 (dnes márnica) a z r. 1994

Relikvie:
farský kostol Veľký Lapáš: relikvia krvi sv. Jána Pavla II.
filiálny kostol Golianovo: relikvia sv. Faustíny (z kosti)
filiálny kostol Malý lapáš: relikvia sv. Martina (z kosti)


Zoznam kňazov pôsobiacich vo farnosti:
 1. 1693            Kapri Štefan
 2. 1787-1791    Lenner Anzelm
 3. 1791-1794    Jelenfy Pavol
 4. 1794-1796    Miskolczy Martin
 5. 1797-1803    Kollár Vít
 6. 1803-1835    Vaszky Jozef
 7. 1835-1838    Zaklukal Ján
 8. 1838-1843    Kárász Jozef
 9. 1843            Wagner Ignác
 10. 1843-1850    Keller Michal
 11. 1850-1861    Várady Karol
 12. 1861-1864    Tóth Štefan
 13. 1864-1868    Chmela Jozef
 14. 1868-1877    Korenchy Maurícius
 15. 1877-1904    Pomikal Ján
 16. 1904-1906    Heveš Jozef
 17. 1906-1911    Ernyei Pavol
 18. 1911-1913    Ravas Štefan
 19. 1913-1922    Urban Pavol
 20. 1922-1929    Druga Štefan
 21. 1929-1932    Anderka Ferdinand
 22. 1932-1933    Drevenák Matej
 23. 1933-1968    Kudlička Róbert
 24. 1968-1971    Uhrín Jozef
 25. 1971-1972    Gálik Andrej
 26. 1972-1981    Ludva Ernest
 27. 1981-1997    Gubala Anton
 28. 1997-2015    Krasňanský Miloš
 29. 2015            Kobyda Radovan, farár 
Iní kňazi pôsobiaci vo farnosti:

     1. 2018-          Jozef Gajdoš, výpomocný duchovný
 
Pozri:
Hromník, Milan, In: Z dejín farnosti Veľký Lapáš, Junior press, Bratislava, 2002, ISBN 80-968795-0-2
 
Farská obec Veľký Lapáš  www.velkylapas.sk
Filiálna obec Golianovo    www.nova.golianovo.sk
Filiálna obec Malý Lapáš  www.malylapas.sk
 
radio vatikan
Vatikánsky rozhlas
katolicke noviny

Katolícke noviny
radio lumen
Rádio Lumen
TV Lux
TV Lux
televizia noe
Televízia Noe
christnet
Kresťanský portál
christ-net.sk
tkkbs
Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
vatikan
Vatikán
kbs
Oficiálna stránka
Katolíckej cirkvi
na Slovensku
nitra
Biskupstvo Nitra
vyveska
Výveska.sk
ikarmel
ikarmel
internetové knihkupectvo
modlitba.sk
Modlitba.sk
spolok sv. Vojtecha
Spolok
sv. Vojtecha
sv. pismo
Sv. písmo